rodo

bip

Rok 1920 dla wszystkich Polaków był czasem trudnym. Także nastrój dla mieszkańców ziemi śmigielskiej nie był zbyt optymistyczny. Wszelkie doświadczenia wojenne niosące za sobą straty materialne, duchowe, a przede wszystkim utratę bliskich osób, nie miały pozytywnego wpływu na atmosferę obchodzonych wówczas świąt.

W roku 1278 pojawiła się pierwsza wzmianka dotycząca istnienia Starego Bojanowa. Do czasu powstania, w 1638 roku, miasta Bojanowa, nosiło tę samą nazwę. Od XIV wieku, aż po schyłek XVIII właścicielami Starego Bojanowa była rodzina Bojanowskich. Po nich majątkiem władali: księżna Joanna Katarzyna Acerenza Pignatelli, od roku 1863 Kalikst Biron von Curland, a od 1913 roku do końca II wojny światowej rodzina Gernothów.

Stare Bojanowo położone jest na południowy wschód od Śmigla. Do końca II wojny światowej w tej miejscowości i w jej okolicy był dość duży odsetek ludności wyznania ewangelickiego i dlatego znajdowały się tam dwa kościoły – katolicki i ewangelicki.

Wonieść przed wiekami należała do klucza dóbr klasztoru Benedyktynów w Lubiniu. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z dokumentu datowanego na 1258 rok. Jednakże ten okazał się być falsyfikatem.

W Witrynie Śmigielskiej Nr 2 z 2010 ukazał się artykuł Huberta Zbierskiego „Jak Śmigiel po pożarach odbudowywano”. Pod wpływam tego ciekawego artykułu Michał Chudak – mieszkaniec Śmigla, postanowił pewnego wieczoru przejrzeć zasoby bibliotek cyfrowych, w nadziei na znalezienie tam jakiś dodatkowych informacji.

Miejscowość położona jest około 12 km. na płd. od Kościana. Pierwsza wzmianka o Wonieściu pochodzi z 1258 roku. Parafia została erygowana prawdopodobnie po tej dacie staraniem zakonników z klasztoru lubińskiego, a pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1299. Wonieść do roku 1797 stanowił własność wspomnianego klasztoru w Lubiniu.

Parafia w Starym Białczu wzmiankowana była już w 1419 roku. W miejscowości, która swego czasu zwana była Białym jeziorem, a dzisiaj znajduje się z dala od głównych szlaków komunikacyjnych znajduje się kościół, który stanowi prawdziwą perełkę architektoniczną. Pierwotnie był to kościół drewniany, który spalił się około 1630 roku.

Do ciekawych obiektów, które warto poznać, a znajdują się na Ziemi Śmigielskiej należy niewątpliwie pałac w Czaczu. Pałac ten położony jest prawdopodobnie w miejscu, w którym już w 1500 roku był dwór szlachecki.

W dniu dzisiejszym miasto Śmigiel przeżywa niecodzienną chwilę, która niejednym głęboką pamięcią wyryje się w duszy i sercach.
Minęły dni grozy i pożogi wojennej, lecz dokumenty widocznego bezprawia wojennego (pierwsza wojna światowa) do dzisiejszych czasów jeszcze dotrwały i długie lata może jeszcze będą świadczyły o brutalności pruskiej ręki na Zachodnich Ziemiach Polski.

Miejscowość położona jest przy ruchliwej trasie z Poznania do Wrocławia. W przeszłości należała do rodzin Czaczkich, Gajewskich, Szołdrskich i Żółtowskich. Murowany kościół wybudowano prawdopodobnie w połowie XVI wieku.

Nie ma książki – są rozproszone informacje, szkice i dociekania w pismach fachowych. Historycy nie pokusili się o ustalenie faktów i rekonstrukcję wydarzeń. Najobszerniejsze opracowanie o walce na śmierć i życie podjętej przez konspiracyjną poznańską grupę doktora Witaszka wyszło spod pióra dziennikarza, Henryka Tycnera.

W źródłach historycznych Bronikowo jest znane od 1397 roku. Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniali się właściciele, a byli nimi Ramszowie Opolscy, Bronikowscy, Zbyszewscy, Jaraczewscy i w końcu Försterowie.

Kościół w Bronikowie jest jednym z najciekawszych przykładów pięknej, drewnianej sztuki sakralnej w okolicach Śmigla. Warto więc przytoczyć jego dzieje zamieszczone w wydanym w 2003 roku opracowaniu „Kościoły Ziemi Kościańskiej”. „Bronikowo – wieś stanowiła w XIV wieku własność rycerstwa łużyckiego z Opalenia.

Najbardziej znane, zbadane i opisane jest powstałe 4 tysiące lat temu grodzisko w Bruszczewie k. Śmigla. Warto więc wskazać na inne „młodsze” grodziska, znajdujące się w Białczu Starym, Czaczu i Przysiece.

Pewnego jesiennego wieczoru 1976 roku na zebraniu zarządu klubu KS Pogoń Śmigiel uchwalono federację Pogoni Śmigiel. Warunkiem było utworzenie klubu trzech sekcji, piłki nożnej, która istniała od 1929 roku, tenisa stołowego i szachowej. Zarząd Pogoni w składzie: prezes Władysław Nowak, wiceprezes Zenon Motała i sekretarz Ryszard Szczepaniak jednogłośnie podjął uchwałę o utworzeniu sekcji tenisa stołowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl