rodo

bip

WŚ 4/15
W rzeczach po zmarłym ojcu, Stanisławie Wawrzyniaku, znalazłem zakurzony, zapomniany obraz, namalowany przez ojca ponad 80 lat temu, w roku 1931. Przedstawia on jeden z piękniejszych zakątków ziemi śmigielskiej, położony w lesie między Nietążkowem a Wydorowem. Jest to jezioro-staw zwane po niemiecku Koenig Zee, w tłumaczeniu na polski – Królewskie Jezioro.

WŚ nr 11/08

„Wędrowiec na istnienie spojrzawszy z ukosa
Wszedł na cmentarz: śmierć, trawa i rosa”
/B. Leśmian/

 nr 10/08

Lato tego roku było bardzo suche, deszcze padały rzadko, stan wód w rzekach, stawach i jeziorach dramatycznie się obniżył. Przejeżdżając drogą z Gniewowa do Gryżyny wzdłuż zbiornika „Wonieść”, można zobaczyć, jak brak opadów wpłynął na stan akwenu.

„Lepiej się zużyć niż zardzewieć”

W ostatnim dniu maja, w czasie obchodów Dni Śmigla, najbardziej „rozjeżdżona” grupa rowerowa (7 osób i 2 opiekunów) z gimnazjum wybrała się na najdłuższą, dotychczas, wycieczkę rowerową. Zamierzenie było ambitne – chcieliśmy pokonać magiczną barierę w jeździe na rowerze – 100 kilometrów.

 nr 9/08

(Jezorko, Jesyorko, Jezyorko, Jeziorko)

Jeziorki – dawne dzieje „W 1410 r. połączone siły wojsk Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego pokonują Krzyżaków pod Grunwaldem. Pisana historia Jeziorek ma swój początek niespełna 18 lat później, w r. 1428, kiedy to niejaki Piecz, wójt kościański, występuje w sporze z Borkiem z Jeziorek.

 nr 5/08

„Przed śmiercią zapisał ją sąsiadowi swemu
Co mieszkał w Kopaszewie, panu Skórzewskiemu
Wreszcie książkę od pana Skórzewskiego żony
Dostał Bartek Dobrzyński Prusakiem rzeczony,
Gdy gościł w Wielkopolsce”
/Pan Tadeusz/

 nr 5/08

„Lasy, łąki, pola naokoło,
W środku budynki i polska szkoła,
Trzy kanały w pobliżu.
Wszystkie płyną po polskim niżu…”
Leon Śleboda

WŚ nr 4/08

Niniejszy tekst został przygotowany w nawiązaniu do artykułu pt. „Szlakiem Adama Mickiewicza i wybitnych Wielkopolan” z poprzedniego numeru Witryny Śmigielskiej (3/08).

 nr 3/08

„Tylko czasem na polu jakiś krzyż skrzydlaty
Wiatraka mielącego mgły marzeń i ciernie”
/B. Leśmian/

 nr 3/08

 „Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie”

Przedwiośnie – planujemy wycieczki na nadchodzący sezon. Tym razem po naszej Małej Ojczyźnie, Wielkopolsce – od Śmigla, poprzez Choryń, Kopaszewo, Turew, Rąbiń, Śrem, Żerków, Śmiejów, Winną Górę, Zaniemyśl, Manieczki…

 nr 10/07

„Tylko czasem na polu jakiś krzyż skrzydlaty
Wiatraka, mielącego mgły marzeń i ciernie”
/B. Leśmian/

 nr 9/07

 „Wsłuchany w twą cichą melodię,
Wyszedłem nad brzeg pierwszy raz,
Wiedziałem już, rzeko, że kocham cię, rzeko,
Że odtąd pójdę z tobą...”

 nr 7/07

"...Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był..."
/"Warszawianka"/

 nr 7-11/07

W 1935 roku pisarz Melchior Wańkowicz podróżował z córką Martą po Mazurach i ówczesnych Prusach Wschodnich. Owocem tej eskapady było wydanie w roku następnym „Na tropach Smętka”, książki popularnej w przedwojennej Polsce.

 nr 3/07

"...Oto dziś dzień krwi i chwały
Oby dniem wskrzeszenia był..."
/"Warszawianka"/

 nr 3/07

Jakże trafne są słowa Wojciecha Oczki! I do dziś nie straciły niczego ze swej słuszności. Będą nadal głosić mądrą prawdę – dla zachowania zdrowia!

Kim był Wojciech Oczko?

 nr 2/07

Rakoniewice – w 1252 roku Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, dał komesowi Rakoniowi przywilej na założenie wsi nazwanej od jego przezwiska Rakoniowicy. W 1662 roku Krzysztof Nieczuja Grzymułtowski otrzymał od króla pozwolenie na założenie na gruntach wsi Rakoniewice miasta pod nazwą Freystad (nazwa ta się nie utrzymała i miasto przyjęło pierwotną nazwę wsi).

 nr 9/06

Rezerwat przyrody – obszar cenny ze względów przyrodniczych, naukowych, kulturowych, objęty ochroną ścisłą (wykluczenie ingerencji człowieka) lub częściową(dopuszczenie tzw. gospodarki rezerwatowej) może mieć jeden lub więcej szczególnych celów ochrony.
/Nowa encyklopedia powszechna PWN/

 nr 8/06

Śmigiel położony jest na ważnym szlaku komunikacyjnym północ - południe. Geograficznie – w skali makro – miasto leży na obszarze Wzniesień Gubińsko-űerkowskich, w mikro spojrzeniu osadzony jest na wzgórzach Wysoczyzny Śmigielsko – Lipnowskiej, ale lodowiec nie wysilił się i pozostawił po sobie rzeźbę terenu nie wyższą niż 103 m n.p.m.

 nr 7/06

"Odkąd sięgam pamięcią
wciąż gotowe do drogi
dyszały tuż pod oknem
moje parowe pociągi
Zziajane, spocone okropnie
opóźnione – ale wierne
towarowe, osobowe, wierne
niby nocne a trochę dzienne"

/A. Ziemianin/

 nr 6/06

„…Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej,
Tobie Polsko tych serc naszych bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej,
Tobie wszystko na śmierć i życie…”

/Roman Wilkanowicz/

 nr 1/06

Bronikowem nazwane zostały w XII I wieku przy przenoszeniu na prawo niemieckie dziedziny ziemi wschowskiej: Fetrowiec, Lipiniec, Lonowie, Łaszczyn, Piasecznik, Swarzykowo, Wyręby, Zielone Pole (Ks. Kozierowski „Badanie nazw topograficznych”).

 nr 7/05

„Na Obry bagnach, gdzie droga sucha,
gdzie wokół koścień czyli sitowie –
z Poznania na Śląsk kto przejścia szuka –
na Kościan trafia – historyk powie…
Lecz po staropolsku Kościan także
był nazwą kija czyli kostura –
ale zarazem i synonimem
kostyra i oszusta, w kości gracza!”

 nr 4/05

„Poznaj, pókiś jeszcze młody
Co kochane było wprzody
Nim twe serce krwią dziedziczną
Kochać mogło ziemię śliczną.
Poznaj ziemskie i podniebne,
Bo te skarby Ci potrzebne;
Poznaj wiernych serc puściznę,
Dobrej sławy ojcowiznę.
Bo to ona Cię najczulej
najczulej ukocha, i upieści,
I uświęci, i umieści,
I do serca przymatuli”.

 nr 12/04

„…Nad Soplicowem słońce wzeszło, i już padło
Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło…”

/A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”/

 nr 10/04

„…przebywają oni chętnie blisko dwadzieścia kilometrów Drogi Krzyżowej, za której odprawienie niejednemu sercu Bóg przebaczy winy i daruje kary, zaoszczędzi doświadczeń i codziennych krzyży…”

ks. Jan Gierliński (proboszcz krzywiński)

 nr 5/04

„...Teraz stoi podziurawiony gwiazdami.
Przecedza deszcz przez sito.”

Fragment pięknego wiersza Jadwigi Badowskiej opisuje wiatrak w Czempiniu, jeden z trzech, który stał jeszcze w latach 80 - tych. Dzisiaj pozostała tylko ulica Wiatraczna, niemy świadek historii tych pięknych, kiedyś pożytecznych obiektów. Pozostały tylko pagórki, na których je budowano.

 nr 11/03

 

„Konwalie takie ulotne trzeba szybko je sprzedać
niebo marszczy brwi a w domu piszczy bieda
żeby tylko nie zwiędły, żeby dzwoniły dzwoneczkami
żeby tak wonnie kusiły i do ludzi się śmiały”.
Adam Ziemianin

 nr 10/03

Założycielem cmentarza był w 1789 roku Carl Aleksander Bojanowski oraz Jego żona Eleonora z Bothmerów Bojanowska. Cmentarz położony jest na niewielkim wzniesieniu, w pobliżu linii kolejowej ze Starego Bojanowa do Śmigla.

 nr 9/03

Od sierpnia na terenie stanowiska archeologicznego w Bruszczewie trwały intensywne prace wykopaliskowe. Jest to jedna z nielicznych w skali europejskiej osada obronna z początków epoki brązu.

 nr 6/03

„Poznaj, pókiś jeszcze młody
Co kochane było wprzody
Nim twe serce krwią dziedziczną
Kochać mogło ziemię śliczną.
Poznaj ziemskie i podniebne,
Bo te skarby Ci potrzebne;
Poznaj wiernych serc puściznę
Dobrej sławy ojcowiznę.
Bo to ona Ci najczulej
I ukocha, i upieści,
I uświęci, i umieści,
I do serca przymatuli...”

Wincenty Pol – „Pieśń o ziemi naszej”

 nr 5/03

„Teraz stoi podziurawiony gwiazdami
Przecedza deszcz przez sito”

 nr 3/03

Kurhan (mogiła) - nasyp ziemny o konstrukcji drewniano - kamiennej, wewnątrz zawierający jeden lub więcej grobów szkieletowych lub ciałopalnych. Kurhany o kolistej podstawie i stożkowatym nasypie to forma stosowana powszechnie aż do średniowiecza.

 nr 10/02

„Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tym myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść, upiększyć i ozdobić. Kraj nasz płaski jest i pozbawiony pięknych widoków, starajmy się to nagrodzić, ozdabiając go roślinnością”
D. Chłapowski

 nr 9/02

Nieznany autor pisał w nr 14 „przyjaciela Ludu” z 1838 roku: „charakter dawnej drewnianej architektury naszej nie był dotąd estetycznie rozpoznanym; a jednak naród tak od innych różny i sam dzielny, wyciskał piętno właściwe we wszystkim, czem się otaczał”.

 nr 6,7/02

Józef Burszta w książce „Kultura ludowa wielkopolski” podaje, że genezą tych przedmiotów kultu religijnego było życzenie wypowiedziane w 779 roku przez papieża Leona III, by chrześcijanie stawiali krzyże na rozstajach dróg. Dalej pisze:
„że…

 nr 7/02

W ubiegłym roku na rajdzie rowerowym z młodzieżą gimnazjalną zwidzaliśmy wiatraki w Barchlinie, Śniatach, Wilkowie Polskim, Brońsku i Czaczu. W tym roku postanowiliśmy kontynuować poznawanie miejsc gdzie jeszcze stoją te piękne budowle. Byliśmy w Sierakowie, Siekówku, Błotnicy i Sączkowie – łącznie przejechaliśmy 48 km.

 nr 6/02

W okolicach Śmigla znajduje się sporo ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Są to m.in. dwory i pałace, niegdyś należące do właścicieli ziemskich, których nazwiska wiele znaczyły na tym terenie.

 nr 5/02

„ Z dala na dworzec patrzy dąb sędziwy
Drzew patriarcha, kryjąc w swym łonie
Minione dzieje i tajemnic dziwy”

 nr 4/02

Jan Chrzciciel – święty, którego cudowne narodziny były zapowiedziane przez anioła.

Prorokował nadejście Mesjasza, udzielił chrztu Jezusowi i nazwał G O Barankiem Bożym.

 nr 3/02

„Bo ten kościół w Lubiniu jak nadzieja, Wznosi się do nieba wieżą pozłacaną, Z misternej koronki sławnych mistrzów, Jakby modlitwa szeptana do Marii”

W marcu odbędzie się kolejny, już II I Bieg Benedyktyński na trasie Krzywiń-Lubiń. Wspólnie z opiekunem Tomaszem Frąckowiakiem braliśmy udział w dwóch poprzednich i przygotowujemy się do tegorocznego.

 nr 2/02

„Głośno on niegdyś hymny grzmiał boskiemi Dziś głucha w polu ruina”

Około 20 km od Śmigla znajduje się warta zwiedzenia prawdziwa perełka architektury sakralnej – ruiny średniowiecznego kościoła pod wezwaniem św. Marcina w Gryżynie.

 nr 1/02

Najwyższym szczytem świata jest Mount Everest (8848m n.p.m.), Europy – Mont Blanc (4807m n.p.m.), natomiast Polski – Rysy (2499m n.p.m.).

 nr 11/01

„... Rozłożył ramiona
Od wschodu do zachodu
Skrzypiał żaluzjami skrzydeł
Romantyczny wiejski Don Kichot
Teraz stoi podziurawiony gwiazdami
Przecedza deszcz przez sito...”

 nr 10/01

Są blisko nas miejsca, które nieuchronnie dotyka zapomnienie, tak jak zapomniani zostali ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali i tworzyli społeczność miasta i gminy Śmigiel.

 nr 8/01

Na południowo - zachodnich krańcach gminy Śmigiel odkrywam uroczy zakątek. Zarówno mieszkająca tu ludność ze swą frapującą legendą o diable, jak też te kilkanaście budynków, które malowniczo przycupnęły nad brzegiem jeziora, zachęcają, by poznać go bliżej.

WŚ nr 5,6,7/01

Jeszcze niedawno chłód i zimowa szarzyzna uprzykrzały nam życie, a tu już wiosna uderzyła z całą mocą. Ciepłe dni sprzyjają planom wakacyjnym. Zbliża się pora wyjazdów, wycieczek, zwiedzania zabytków kultury polskiej, nierzadko świata.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl